Politika kvaliteta laboratorije


Sektor za laboratorijska ispitivanja dužan je da dostigne i održi visok standard kvaliteta u svim aspektima procesa ispitivanja u skladu sa Politikom kvaliteta Instituta.

Politika kvaliteta Sektora za laboratorijska ispitivanja zasniva se na sledećim principima:

  • ostvarujemo dobru profesionalnu praksu i kvalitet svojih ispitivanja prilikom zadovoljenja zahteva naših korisnika uz minimalne troškove;
  • ostvarujemo liderstvo rukovodstva laboratorije kroz njihovo angažovanje na stalnom poboljšavanju uspešnosti rada laboratorije, povećanju zadovoljenja korisnika, na stalnom obezbeđivanju resursa koji su potrebni laboratoriji za ispunjavanje zahteva standarda SRPS ISO/IEC 17025;
  • poštujemo zakonske propise, standarde, propise o kvalitetu usluga, metode i postupke ispitivanja, tehničku dokumentaciju, dokumentaciju sistema menadžmenta kvalitetom laboratorije i druga dokumenta značajna za rad laboratorije;
  • uvažavamo i razmatramo sve zahteve društva, a pre svega zaštite životne sredine, zdravlja i bezbednosti;
  • obezbeđujemo stručno osposobljavanje svih zaposlenih u laboratoriji, stvaramo svest o relevantnosti i važnosti aktivnosti svakog zaposlenog u laboratoriji u ostvarivanju ciljeva kvaliteta, uključujući i stalnu motivaciju zaposlenih;
  • održavamo dobre odnose sa javnošću, vladom i širom društvenom zajednicom;